Phần mềm quản lý, thống kê, dự trắc rủi ro thị trường chứng khoán


Tập hợp các phần mềm:
PHẦN MỀM QUẢN LÝ, THỐNG KÊ, DỰ TRẮC RỦI RO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 • DEA-Solver-Pro
 • Smart Folio Professional editon
 • DecisionTools Suite 5.5 Industrial
 • XCelsius Present 2008
 • XLStat 2008
 • CompetitiveStrength
 • ITHINK
 • STELLA
 • Premium Solver Platform
 • Frontier Analyst
 • MarketAttractiveness
 • Alyuda software: Alyuda Forecaster, Alyuda Forecaster XL, Alyuda NeuroIntelligence ... http://www.alyuda.com
 • Systat software: AutoSignal, Enzyme_Kinetics, PeakFit, SigmaPlot, SYSTAT, TableCurve 3D ... http://www.sigmaplot.com
 • Vanguardsw software: BusinessAnalyticsSuite... http://www.vanguardsw.com
 • Resample software: XLMiner... http://www.resample.com/xlminer/dlxlm.shtml

Xem chi tiết tại đây:
PHẦN MỀM QUẢN LÝ, THỐNG KÊ, DỰ TRẮC RỦI RO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Photo 3D Lenticular

Các phần mềm về Photo 3D - Lenticular
 • Triaxes 3DMasterKit
 • Triaxes StereoTracer
 • 3DMagic
 • Pro100PS
 • Bas-relief
 • PhotoProjectorPlus
 • PSD 3D Converter
 • ViewsAligner
 • CPAC Imaging Pro v3.0
Xem chi tiết tại đây PHOTO 3D - LENTICULAR

Phần mềm SEO web

Tập hợp các phần mềm SEO phổ biến hiện nay:
 • iNovaEmailMarketing
 • iNovaForumPoster
 • MassForumPosterUltimate
 • Register VBB V4.5
 • Get Mail V3.0
 • Leech 24hMua V3.5
 • Post 24hMua V5.5
 • PuP 24hMua V2.5
 • Sent Inbox V2.0
 • SEO Nhat Viet - Basic 5.0
 • SEO Nhat Viet - Pro 5.0

Xem chi tiết tại đây PM SEO WEB

Phần mềm đóng tàu thủy

Tập hợp các phần mềm đóng tàu thủy
 • AutoShip10.0
 • AutoStructure 3.2 (x)
 • FriendShip-Framework
 • MAESTRO (Proteus Engineering Maestro)
 • Maxsurf (ver15, ver19)
 • Nupas Cadmatic
 • Naval Designer
 • HydroComp Software
 • MultiFrame 16
 • MultiFrame 3D
 • CicloVBelt
 • FastShip
Xem chi tiết tại PHẦN MỀM ĐÓNG TÀU

Phần mềm cơ khí - Chế tạo máy

Phần mềm triển khai hình gò, tối ưu hóa cắt tôn, thép:
 • MITCalc
 • AutoNest
 • SigmaNest
 • Plate 'n' Sheet
 • CaldSoft
 • T-Sim / B-Sim
Phần mềm thiết kế - chế tạo băng tải
 • Sidewinder Conveyor Design
 • Helix Delta-T
 • BeltComp
 • Bulk Materials Handling Software
Xem thêm thông tin:

Phần mềm Kết cấu xây dựng

Tập hợp các phần mềm kết cấu xây dựng:
 • Tính khung không gian
 • Tính khung thép tiền chế
 • Chương trình tính tóan và lựa chọn cốt thép 
 • Phần mềm hỗ trợ vẽ kết cấu
 • Phần mềm hỗ trợ vẽ nhà khung thép tiền chế
 • Phần mềm tính toán tải trọng gió
 • Phần mềm tính toán sức chịu tải của cọc
 • Phần mềm tính toán tải trọng động đất
 • Phần mềm tính toán và thiết kế cốt thép dầm
 • Phần mềm tính toán diện tích cốt thép cột
 • Phần mềm thiết kế móng cọc
 • Phần mềm tổ hợp nội lực từ SAP, ETABS và TK cấu kiện theo TCVN 
Xem thông tin chi tiết tại đây PM KẾT CẤU

Phần mềm Dự toán

Tập hợp các phần mềm Dự toán - Dự thầu phổ biến nhất:
 • Dự toán - Dự thầu Delta
 • Dự toán - Dự thầu G8
 • Dự toán - Dự thầu Escon
 • Dự toán - Dự thầu Eta
Xem chi tiết tại đây PM DỰ TOÁN

Phần mềm Quản lý

Tập hợp các phần mềm quản lý:

 • Quản lý Thi công
 • Quản lý Tổng thể dự án xây dựng
 • Quản lý Cửa hàng
 • Quản lý Internet - Cafe
 • Quản lý Gara
 • Quản lý Shop
 • Quản lý Bán hàng
 • Quản lý Nhà thuốc
 • Quản lý Kho
 • Quản lý Bida
 • Vật liệu xây dựng

Xem chi tiết tại đây PM QUẢN LÝ

Nhận cài đặt cung cấp các phần mềm

Tổng số lượt xem trang